Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.37, Issue.6

Most Popular

Download Read

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Smart Manufacturing and Intelligent Manufacturing: A Comparative Review

Baicun Wang, Fei Tao, Xudong Fang, Chao Liu, Yufei Liu, Theodor Freiheit

30 Jun 2021 | Engineering

Life-Cycle Carbon Emissions (LCCE) of Buildings: Implications, Calculations, and Reductions

Zujian Huang, Hao Zhou, Zhijian Miao, Hao Tang, Borong Lin, Weimin Zhuang

29 Feb 2024 | Engineering

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Current Trends in Pickering Emulsions: Particle Morphology and Applicatio

Danae Gonzalez Ortiz, Celine Pochat-Bohatier, Julien Cambedouzou, Mikhael Bechelany, Philippe Miele

15 Feb 2020 | Engineering

From Brain Science to Artificial Intelligence

Jingtao Fan, Lu Fang, Jiamin Wu, Yuchen Guo, Qionghai Dai

4 Nov 2019 | Engineering

Latest Research More>>

Transcription Factors HNF1A, HNF4A, and FOXA2 Regulate Hepatic Cell Protein N-Glycosylation Article

Vedrana Vičić Bočkor,Nika Foglar,Goran Josipović,Marija Klasić,Ana Vujić,Branimir Plavša,Toma Keser,Samira Smajlović,Aleksandar Vojta,Vlatka Zoldoš

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 58-69 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.019

Abstract 620 PDF 389

The Application of Artificial Intelligence Accelerates G Protein-Coupled Receptor Ligand Discovery Review

Wei Chen,Chi Song,Liang Leng,Sanyin Zhang,Shilin Chen

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 19-29 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.011

Abstract 393 PDF 224

High-Efficiency Circularly Polarized Phased Array Based on 5 μm-Thick Nematic Liquid Crystals: Design, Over-The-Air Calibration, and Experimental Validation Article

Xin Yu Wu,Fengshuo Wan,Hongyuan Feng,Shichao Jin,Chong Guo,Yu Wei,Dunge Liu,Yuqian Yang,Longzhu Cai,Zhi Hao Jiang,Wei Hong

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 70-82 doi: 10.1016/j.eng.2023.08.013

Abstract 267 PDF 147

A Brief Review of Rock-Filled Concrete Dams and Prospects for Next-Generation Concrete Dam Construction Technology Review

Feng Jin, Duruo Huang, Michel Lino, Hu Zhou

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 100-106 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.020

Abstract 317 PDF 229

Pretreatment as a Microplastics Generator during Household Biogenic Waste Treatment Article

Tian Hu, Fan Lü, Zhan Yang, Zhenchao Shi, Yicheng Yang, Hua Zhang, Pinjing He

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 117-127 doi: 10.1016/j.eng.2023.11.010

Abstract 188 PDF 90

Chemical Resistant Yarn with Hierarchical Core–Shell Structure for Safety Monitoring and Tunable Thermal Management in High-Risk Environments Article

Duo Xu, Yingcun Liu, Can Ge, Chong Gao, Ze Chen, Ziyi Su, Haoran Gong, Weilin Xu, Jian Fang

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 221-229 doi: 10.1016/j.eng.2023.06.018

Abstract 114 PDF 77

2023 Global Engineering Fronts

Jianlin Yan, Zhirui Mu, Wenjiang Zheng

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 4-7 doi: 10.1016/j.eng.2023.12.001

Abstract 840 PDF 765

Engineering Protein Coacervates into a Robust Adhesive for Real-Time Skin Healing Article

Ming Li, Baimei Liu, Wei Xu, Lai Zhao, Zili Wang, Haonan He, Jingjing Li, Fan Wang, Chao Ma, Kai Liu, Hongjie Zhang

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 76-85 doi: 10.1016/j.eng.2023.07.013

Abstract 313 PDF 167