Your position:Home>Committees

Chairman
Jianfeng Chen
Jiongtian Liu
Qunji Xue
Tianwei Tan
Executive chairman
Congjie Gao
Yuguo Zheng
Chief Secretary
Aihong Wang
Huabin Xing
Wenjun Wang
Dan Wang
Host

Chinese Academy of Engineering (CAE)

Organizer

Chemical Engineering, Metallurgy and Material Engineering Department of CAE        Zhejiang University        Zhejiang University of Technology

Beijing University of Chemical Technology