Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2020, Vol.14, Issue.6

Contents Volume 14 · Issue 6 · 2020. Pages 689-819 13 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

REVIEW

Precision medicine in acute lymphoblastic leukemia

Ching-Hon Pui

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 689-700 doi:10.1007/s11684-020-0759-8

Abstract 250 PDF 3

Chimeric antigen receptor T cell therapies for acute myeloid leukemia

Bin Gu, Jianhong Chu, Depei Wu

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 701-710 doi:10.1007/s11684-020-0763-z

Abstract 226 PDF 3

A giant step forward: chimeric antigen receptor T-cell therapy for lymphoma

Houli Zhao, Yiyun Wang, Elaine Tan Su Yin, Kui Zhao, Yongxian Hu, He Huang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 711-725 doi:10.1007/s11684-020-0808-3

Abstract 246 PDF 3

Programming CAR T cells to enhance anti-tumor efficacy through remodeling of the immune system

Xiaohui Wang, Zhiqiang Wu, Wei Qiu, Ping Chen, Xiang Xu, Weidong Han

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 726-745 doi:10.1007/s11684-020-0746-0

Abstract 249 PDF 5

RESEARCH ARTICLE

Durability of neutralizing antibodies and T-cell response post SARS-CoV-2 infection

Yun Tan, Feng Liu, Xiaoguang Xu, Yun Ling, Weijin Huang, Mingquan Guo, Ziyu Fu, Dongguo Liang, Miao Xu, Hongzhou Lu, Saijuan Chen

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 746-751 doi:10.1007/s11684-020-0822-5

Abstract 284 PDF 5

Chinese herbal medicine reduces mortality in patients with severe and critical coronavirus disease 2019: a retrospective cohort study

Guohua Chen, Wen Su, Jiayao Yang, Dan Luo, Ping Xia, Wen Jia, Xiuyang Li, Chuan Wang, Suping Lang, Qingbin Meng, Ying Zhang, Yuhe Ke, An Fan, Shuo Yang, Yujiao Zheng, Xuepeng Fan, Jie Qiao, Fengmei Lian, Li Wei, Xiaolin Tong

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 752-759 doi:10.1007/s11684-020-0813-6

Abstract 316 PDF 6

Clinical features and the traditional Chinese medicine therapeutic characteristics of 293 COVID-19 inpatient cases

Zixin Shu, Yana Zhou, Kai Chang, Jifen Liu, Xiaojun Min, Qing Zhang, Jing Sun, Yajuan Xiong, Qunsheng Zou, Qiguang Zheng, Jinghui Ji, Josiah Poon, Baoyan Liu, Xuezhong Zhou, Xiaodong Li

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 760-775 doi:10.1007/s11684-020-0803-8

Abstract 310 PDF 3

Clinical manifestations and pathogen characteristics in children admitted for suspected COVID-19

Xiaofang Cai, Hanlan Jiang, Simin Zhang, Shengying Xia, Wenhui Du, Yaoling Ma, Tao Yu, Wenbin Li

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 776-785 doi:10.1007/s11684-020-0820-7

Abstract 269 PDF 1

Different sites of extranodal involvement may affect the survival of patients with relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma after chimeric antigen receptor T cell therapy

Lili Zhou, Ping Li, Shiguang Ye, Xiaochen Tang, Junbang Wang, Jie Liu, Aibin Liang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 786-791 doi:10.1007/s11684-020-0751-3

Abstract 320 PDF 1

Cerebral regional and network characteristics in asthma patients: a resting-state fMRI study

Siyi Li, Peilin Lv, Min He, Wenjing Zhang, Jieke Liu, Yao Gong, Ting Wang, Qiyong Gong, Yulin Ji, Su Lui

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 792-801 doi:10.1007/s11684-020-0745-1

Abstract 272 PDF 2

Serum uric acid and risk of incident diabetes in middle-aged and elderly Chinese adults: prospective cohort study

Di Cheng, Chunyan Hu, Rui Du, Hongyan Qi, Lin Lin, Xueyan Wu, Lina Ma, Kui Peng, Mian Li, Min Xu, Yu Xu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Yuhong Chen, Jieli Lu

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 802-810 doi:10.1007/s11684-019-0723-7

Abstract 246 PDF 3

COMMENTARY

Chimeric antigen receptor T-cell therapy: a promising treatment modality for relapsed/refractory mantle cell lymphoma

Ping Li, Ningxin Dong, Yu Zeng, Jie Liu, Xiaochen Tang, Junbang Wang, Wenjun Zhang, Shiguang Ye, Lili Zhou, Alex Hongsheng Chang, Aibin Liang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 811-815 doi:10.1007/s11684-020-0740-6

Abstract 255 PDF 17

Persistence of humoral and cellular immune response after SARS-CoV-2 infection: opportunities and challenges

Tangchun Wu

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 816-819 doi:10.1007/s11684-020-0823-4

Abstract 226 PDF 1