Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2008, Vol.2, Issue.1

Contents Volume 2 · Issue 1 · 2008. Pages 1-116 21 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Stem cell research in hepatocellular carcinoma

SUN Chengyi, ZUO Shi

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 1-4 doi:10.1007/s11684-008-0001-6

Abstract 230 PDF 1

Trends in serum lipid levels of healthy Chinese in Shanghai from 1973 to 1999

CHEN Haozhu, ZHOU Jun, CHEN Bin, ZHUANG Hanzhong, JIN Xuejuan, HAN Qingqing

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 5-10 doi:10.1007/s11684-008-0002-5

Abstract 205 PDF 2

Diagnostic evaluation of plasma aldosterone concentration to plasma renin activity ratio in primary aldosteronism

ZHANG Huilan, WANG Daowen

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 11-14 doi:10.1007/s11684-008-0003-4

Abstract 217 PDF 1

The early percutaneous coronary intervention in elderly patients with acute coronary syndrome

HUANG Xiong, CAO Xuebin, ZHANG Gang

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 15-18 doi:10.1007/s11684-008-0004-3

Abstract 160 PDF 1

Effects of RNA interference targeting angiotensin 1a receptor on blood pressure and cardiac hypertrophy of rats with renovascular hypertension

ZHANG Jingqun, SUN Honglei, MA Yexin, WANG Daowen

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 19-24 doi:10.1007/s11684-008-0005-2

Abstract 180 PDF 1

Expression of renal cubilin and its potential role in tubulointerstitial inflammation induced by albumin overload

YANG Jurong, HE Yani, SHEN Haiying, DING Hanlu, LI Kailong, WANG Huiming

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 25-34 doi:10.1007/s11684-008-0006-1

Abstract 267 PDF 2

Effects of podocin transfection on CD2AP distribution in HEK293 cells

SHA Yugen, HUANG Songming, ZHANG Aihua, ZHAO Fei, CHEN Ronghua

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 35-38 doi:10.1007/s11684-008-0007-0

Abstract 178 PDF 1

Effects of Decoction on plasma proteome in cirrhosis: preliminary experimental study with rats

LIU Jie, WANG Jiyao, WEI Liming, LU Ye, Jin Hong

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 39-44 doi:10.1007/s11684-008-0008-z

Abstract 162 PDF 2

Application of three-dimensional digitalized reconstruction of latissimus dorsi myocutaneous flap

PEI Guoxian, ZHANG Yuanzhi, LI Jianwei, JIN Dan, CHEN Jionghao, LI Yanbing, ZHONG Shizhen

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 45-50 doi:10.1007/s11684-008-0009-y

Abstract 246 PDF 2

Antitumor immunity of human SART3 gene vaccine against mouse tumor

HE Yu, YANG Shuhua, LIU Yong, LI Tao

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 51-57 doi:10.1007/s11684-008-0010-5

Abstract 258 PDF 1

Diagnosis and treatment of thyroglossal duct carcinoma: Report of three cases with review of literatures

GAO Yan, CHEN Yan, SUN Zhipeng, GUO Chuanbin, YU Guangyan, ZHAN Yi

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 58-62 doi:10.1007/s11684-008-0011-4

Abstract 169 PDF 1

Construction of an immortalized neural progenitor cell strain and analysis of its immunogenicity

AN Ke, XU Ying, TIAN Xuebi, GAO Feng, TIAN Yuke, YANG Hui, ZHANG Chuanhan

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 63-69 doi:10.1007/s11684-008-0012-3

Abstract 230 PDF 1

Protein aggregation in association with delayed neuronal death in rat model of brain ischemia

GE Pengfei, FU Shuanglin, LI Wenchen, WANG Chonghao, ZHOU Chuibing, LUO Yinan, LUO Tianfei

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 70-74 doi:10.1007/s11684-008-0013-2

Abstract 162 PDF 1

Developmental expression of CAPON and Dexras1 in spinal cord of rats

LI Xin, CHENG Chun, CHEN Mengling, GAO Shangfeng, ZHAO Jian, NIU Shuqiong, SHEN Aiguo

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 75-81 doi:10.1007/s11684-008-0014-1

Abstract 174 PDF 1

Prokaryotic expression and purification of fusion protein HSP70-EGFP and its application in the study of dendritic cells internalization antigen

QU Ping, SUI Yanfang, MA Jiahai, CHEN Guangsheng, LIU Libing, CHEN Jiankang, LIU Fang'e

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 82-86 doi:10.1007/s11684-008-0015-0

Abstract 193 PDF 1

Prognostic significance of clinicopathologic parameters in gastrointestinal stromal tumors: a study of 156 cases

LIANG Yumei, LI Xianghong, LU Youyong, LV Yali, ZHONG Mei, PU Xiaolu, LI Wenmei

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 87-94 doi:10.1007/s11684-008-0016-z

Abstract 163 PDF 2

Heterologous expression of signal protein 14-3-3 in and the subsequent immune response in mice

ZHENG Meijuan, SHEN Jilong, LUO Qingli, XU Yuanhong

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 95-99 doi:10.1007/s11684-008-0017-y

Abstract 183 PDF 1

Site-directed mutagenesis of long QT syndrome KCNQ1 gene

LI Wei, WANG Bin, XU Qiumei, KE Qinmei, YANG Junguo, DU Rong, TIAN Li, WANG Qing

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 100-104 doi:10.1007/s11684-008-0018-x

Abstract 267 PDF 1

Genetics analysis of haptoglobin gene in Fujian Han nationality

ZOU Qilian, LIN Ying, LIN Xiangquan, CHEN Yuanzhong

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 105-107 doi:10.1007/s11684-008-0019-9

Abstract 157 PDF 2

The correlated study of hyperuricemia and metabolic syndromes among males of Han ethnicity in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, China

YAO Hua, SUN Yuping, LI Qing, YAO Wenhai, WANG Qiuyun, HU Jing, ABUDUREHEMAN Gulibaha, TUO Ling, JIANG Yan

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 108-112 doi:10.1007/s11684-008-0020-3

Abstract 277 PDF 1

Characterization of Bacillus amyloliquefacien contaminating 75% alcohol disinfectant

ZHANG Wanming, YUAN Yuesha, BIAN Cangli, TU Xianyu, ZHANG Wen, HUANG Huqiang, WANG Lan

Frontiers of Medicine 2008, Volume 2, Issue 1,   Pages 113-116 doi:10.1007/s11684-008-0021-2

Abstract 190 PDF 1