Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Strategic Emerging Industries

Guest Editorial Board

Editorial Committee of Strategic Emerging Industry Development Strategic Consulting Research

Director

Wu Hequan

Zhong Zhihua

Deputy Director

Wang Liheng

Tu Hailing

Jia Xiaojun

Xue Lan

Member

Ding Wenhua

Ding Han

Ding Rongjun

Wang Yide

Wang Tianran

Wang Wenxing

Wang Huaming

Wang Hongyang

Wang Endong

You Zheng

Yin Zeyong

Kong Xianghui

Lu Bingheng

Ren Zhiwu

Liu Daxing

Liu Youmei

Sun Youxian

Su Jun

Li Longtu

Li Bohu

Li Guojie

Yang Shengli

Yang Yusheng

Wu Yicheng

Wu Manqing

He Jishan

Zhang Xingdong

Zhang Guocheng

Zhang Yanzhong

Zhang Yi

Chen Zuolining

Chen Liquan

Chen Zhinan

Chen Niannian

Chen Xiangbao

Chen Qingquan

Chen Maozhang

Lin Zhongqin

Ouyang Pingkai

Yue Guangxi

Zhou Yu

Zhou Shouwei

Hao Jiming

Liu Baicheng

Chai Tianyou

Qian Qingquan

Hou Lian

Xu Zhilei

Xu Huibin

Yin Ruiyu

Weng shilie

Luan Enjie

Gao Wen

Guo Konghui

Tang Qisheng

Huang Qili

Tu Hailing

Peng Suping

Cheng Jing

Xie Kechang

Qiang Boqin

Tan Tianwei

Pan Yunhe

Development Strategy of Emerging Industries (2035)

Director

Zhou Ji, Chinese Academy of Engineering

Wu Hequan, China Information Communication Technologies Group Corporation

Deputy director

Chen Zuoning, Chinese Academy of Engineering

Wang Liheng, China Aerospace Science and Technology Corporation

Tu Hailing, General Research Institute for Nonferrous Metals

You Zheng, Tsinghua University

Member

PanYunhe, Zhejiang University

Yang Shengli, Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS

Cai Hongnian, China South Industries Group Co., Ltd.

Lu Bingheng, Xi’an Jiaotong University

Hao Jiming, Tsinghua University

Zhang Boli, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

Zhang Xingdong, Sichuan University

Tan Jianrong, Zhejiang University

Peng Suping, China University of Mining & Technology-Beijing

Wu Manqing, China Electronics Technology Group Corporation

Tan Tianwei, Beijing University of Chemical Technology

Wu Kongming, Chinese Academy of Agricultural Sciences

Jiang Zhuangde, Xi’an Jiaotong University

Ding Wenhua, Shenzhen University

Li Jun, Tsinghua University

Li Wei, China Iron & Steel Research Institute Group

Ling Wen, Shandong Provincial People's Government

Chen Xuedong, China National Machinery Industry Corporation

Sun Fengchun, Beijing Institute of Technology

Wu Zhiqiang, Tongji University

Zhou Zhicheng, China Academy of Space Technology

Shu Yinbiao, China Huaneng Group Co., Ltd.

Xue Lan, Tsinghua University

Xiao Hua, Chinese Academy of Engineering

Yu Xiaohui, China Academy of Information and Communications Technology

Cao zhu’an, Tsinghua University

Qu Xianming, Chinese Academy of Engineering

Sun Shouqian, Zhejiang University

Liu Xielin, University of Chinese Academy of Sciences

Huang Lucheng, Beijing University of Technology

Feng Jichun, Chinese Institute of Engineering Development Strategies

Zhou Yuan, Tsinghua University

Wang Hainan, China Aerospace Academy of Systems Science and Engineering

Chen Luyi, Tsinghua University

Miao Zhongzhen, Tsinghua University

Liu Xiaolong, Center for Strategic Studies, Chinese Academy of Engineering


Strategic Emerging Industries 31 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Evolution of Innovation Ecosystem and Policy for an Emerging Industry: A Case of Additive Manufacturing Industry

Xu Guannan, Fang Mengyuan, Zhou Yuan

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 108-119 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.015

Abstract 1173 PDF 243

Development Trends and Strategic Countermeasures of China’s Emerging Energy Technology Industry Toward 2035

Zhang Bo, Sun Xudong, Liu Ying, Peng Suping

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 38-46 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.006

Abstract 2482 PDF 547

Assessment Method of Industrial System Maturity Levels

Wang Liheng, Zhou Zhicheng, Wang Kunsheng, Lu Chunhua, Wang Hainan, Cui Jian, Ma Xuemei

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 91-97 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.013

Abstract 2719 PDF 325

Research on the Development of Machine Tool Industry in China

Wang Lei, Lu Bingheng

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 29-37 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.005

Abstract 3833 PDF 581

Multi-domain Knowledge Convergence Trajectory Analysis of Strategic Emerging Industries Based on Citation Network and Text Information

Liu Yufei, Miao Zhongzhen, Li Lingfeng, Kong Dejing

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 120-129 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.016

Abstract 844 PDF 165

Current Situation and Trend of the Phosphors for Full Spectrum LED Lighting

Chen Xiaoxia, Zhang Xia, Liu Ronghui, Liu Yuanhong, Zhou Yipeng, Zhuang Weidong

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 71-78 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.011

Abstract 4386 PDF 469

A Macro-study on the Development of China’s Strategic Emerging Industries in the New Era

Liu Xiaolong, Ge Qin, Cui Leilei, Li Bin, Du Xiangwan

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 9-14 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.002

Abstract 2206 PDF 435

Evaluation Method for the Maturity Levels of Green and Low-Carbon Emerging Industries

Sun Xudong, Li Xuesong, Zhang Bo, Peng Suping

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 98-107 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.014

Abstract 1823 PDF 340

Future Modes of Fuel Bioethanol Industry

Wang Meng, Tian Xiaojun, Chen Biqiang, Lin Hailong, Yue Guojun

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 47-54 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.007

Abstract 1937 PDF 270

Development Status and Prospects of Digital Creative Technology in China

Deng Lei, Wang Miaohui, Fan Leidong, Yuan Yuan, Wang Zhenzhong

Strategic Study of CAE 2020, Volume 22, Issue 2,   Pages 63-70 doi:10.15302/J-SSCAE-2020.02.009

Abstract 4424 PDF 294