Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Topic Cover

Frontier of Engineering

Frontier of Engineering 47 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Development of Agricultural Standardization in China in the New Era

Yan Yanhua , Wang Yahua , Yun Zhenyu , Xi Xingjun , Chu Qiao ,Xie Lihua , Wang Yutong

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 202-213 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.017

Abstract 159 PDF 125

Development Strategy for Aquatic Breeding Biotechnology

Chen Songlin, Xu Wenteng, Lu Sheng, Hu Wei, Wang Deshou, Hu Xiaoli,Zhou Qian, Liu Qinghua, Zhao Zixia, Qin Qinbo, Wang Shi, Liu Yang, Cui Zhongkai

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 214-226 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.023

Abstract 333 PDF 196

Technology and Equipment of Big Data on Crop Phenomics

Wen Weiliang , Guo Xinyu, Zhang Ying , Gu Shenghao, Zhao Chunjiang

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 4,   Pages 227-238 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.015

Abstract 133 PDF 78

Research Progress and Prospect of High-Entropy Alloy Materials

Li Tianxin, Wang Shudao, Lu Yiping, Cao Zhiqiang, Wang Tongmin, Li Tingju

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 3,   Pages 170-181 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.03.016

Abstract 477 PDF 277

Intelligent Manufacturing for High-End New Materials: Opportunities and Directions

Sun Baode, Shu Da, Fu Huadong, Wang Donghong, Peng Liming, Wang Xinyun, Zhu Yanyan, Wang Huaming, Ding Wenjiang, Xie Jianxin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 3,   Pages 152-160 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.03.014

Abstract 312 PDF 267

Development of Key Technologies for Intelligent Research and Development of New Materials

Su Yanjing, Yang Mingli, Zhu Weili, Zhou Kechao, Xue Dezhen, Wang Hong, Xie Jianxin

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 3,   Pages 161-169 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.03.015

Abstract 234 PDF 203

Prognostics and Health Management of High-Speed Trains in China: Progress and Prospect

Wang Jun, Ding Rongjun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 232-242 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.019

Abstract 304 PDF 223

Development and Prospect of Big Data Knowledge Engineering

Zheng Qinghua, Liu Huan, Gong Tieliang, Zhang Lingling, Liu Jun

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 208-220 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.02.018

Abstract 568 PDF 338

Development Strategies of Industrial Software for Digital Design

Gao Liang , Li Peigen , Huang Pei , Yang Zhen , Gao Jie

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 254-262 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.017

Abstract 412 PDF 253

Reconstructing Human‒Coal Space Relationship Through Coalmine Intellectualization

Fan Jingdao, Jin Zhixin, Wang Guofa, Li Chuan, Liu Wei, Yan Zhenguo

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 2,   Pages 243-253 doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.014

Abstract 293 PDF 171