Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2020, Vol.6, Issue.10

On the cover

This cover image shows the sequences encoding the spike protein of SARS-CoV-2, the causal agent of COVID-19. COVID-19 has caused a large-scale global outbreak and has become a major public health issue. As an essential part in the viral entry of SARS-CoV-2, the spike protein is a target for vaccine and drug development. Researchers have designed a recombinant adenovirus type-5 (Ad5)-vectored COVID-19 vaccine based on spike protein genes, which encodes the full spike protein. After a single immunization in phases I and II of human clinical trials, the Ad5-vectored COVID-19 vaccine has demonstrated favorable safety and immunogenicity profiles and has been shown to induce rapid humoral and T-cell responses. The results from the published clinical studies are promising and pave the way for efficacy trials.

Guest Editorial Board

Coronavirus Disease 2019

Guest Editor-in-Chief

Xiaohong Li, Chinese Academy of Enigneering, China

Executive Editors

Chen Wang, Chinese Academy of Enigneering, China

Boli Zhang, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China

Baofeng Yang, Harbin Medical University, China

Members

Lanjuan Li, Zhejiang University, China

Liang Liu, Macau University of Science and Technology, China

Ruihua Xu, Sun Yat-Sen University, China

Xiaoke Wu, Heilongjiang University of Chinese Medicine, China

Assistant

Rong Zhang, Harbin Medical University, China


Contents Volume 6 · Issue 10 · 2020. Pages 1057-1204 22 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Editorial

Editorial for the Special Issue on COVID-19

Xiaohong Li, Chen Wang, Boli Zhang, Baofeng Yang

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1057-1060 doi:10.1016/j.eng.2020.09.006

Abstract 1249 PDF 159

News & Highlights

COVID-19 Fight Enlists Digital Technology: Tracking an Elusive Foe

Mitch Leslie

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1061-1063 doi:10.1016/j.eng.2020.08.006

Abstract 881 PDF 75

COVID-19 Fight Enlists Digital Technology: Contact Tracing Apps

Mitch Leslie

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1064-1066 doi:10.1016/j.eng.2020.09.001

Abstract 1777 PDF 76

Views & Comments

Challenges in the Development of a Vaccine Against COVID-19

Wei Chen, Feng-Cai Zhu

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1067-1069 doi:10.1016/j.eng.2020.08.012

Abstract 2366 PDF 208

Ethical Reflection on the Emergency Engineering Management of COVID-19 Epidemic Prevention and Control

Dongping Fang, Wenqi Li, Hengli Zhang, He Liu

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1070-1072 doi:10.1016/j.eng.2020.06.014

Abstract 1994 PDF 124

Mesenchymal Stem Cells Represent a Therapeutic Option for Coronavirus Disease 2019-Related Acute Respiratory Distress Syndrome

Xuan Zhao, Yi Zhang

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1073-1075 doi:10.1016/j.eng.2020.05.015

Abstract 903 PDF 58

Research

Coronavirus Disease 2019

Strategies and Advances in Combating COVID-19 in China Review

Wei Liu, Wei-Jie Guan, Nan-Shan Zhong

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1076-1084 doi:10.1016/j.eng.2020.10.003

Abstract 3519 PDF 366

Natural Host–Environmental Media–Human: A New Potential Pathway of COVID-19 Outbreak Perspective

Miao Li, Yunfeng Yang, Yun Lu, Dayi Zhang, Yi Liu, Xiaofeng Cui, Lei Yang, Ruiping Liu, Jianguo Liu, Guanghe Li, Jiuhui Qu

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1085-1098 doi:10.1016/j.eng.2020.08.010

Abstract 2376 PDF 119

The Scientific Foundation of Chinese Herbal Medicine against COVID-19 Perspective

Elaine Lai-Han Leung, Hu-Dan Pan, Yu-Feng Huang, Xing-Xing Fan, Wan-Ying Wang, Fang He, Jun Cai, Hua Zhou, Liang Liu

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1099-1107 doi:10.1016/j.eng.2020.08.009

Abstract 4092 PDF 259

Buying Time for an Effective Epidemic Response: The Impact of a Public Holiday for Outbreak Control on COVID-19 Epidemic Spread Article

Simiao Chen, Qiushi Chen, Weizhong Yang, Lan Xue, Yuanli Liu, Juntao Yang, Chen Wang, Till Bärnighausen

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1108-1114 doi:10.1016/j.eng.2020.07.018

Abstract 937 PDF 103

Can Masks Be Reused After Hot Water Decontamination During the COVID-19 Pandemic? Article

Dan Wang, Bao-Chang Sun, Jie-Xin Wang, Yun-Yun Zhou, Zhuo-Wei Chen, Yan Fang, Wei-Hua Yue, Si-Min Liu, Ke-Yang Liu, Xiao-Fei Zeng, Guang-Wen Chu, Jian-Feng Chen

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1115-1121 doi:10.1016/j.eng.2020.05.016

Abstract 1519 PDF 89

A Deep Learning System to Screen Novel Coronavirus Disease 2019 Pneumonia Article

Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, Liang Yu, Qin Ni, Yanfei Chen, Junwei Su, Guanjing Lang, Yongtao Li, Hong Zhao, Jun Liu, Kaijin Xu, Lingxiang Ruan, Jifang Sheng, Yunqing Qiu, Wei Wu, Tingbo Liang, Lanjuan Li

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1122-1129 doi:10.1016/j.eng.2020.04.010

Abstract 1783 PDF 113

A High-Throughput, Multi-Index Isothermal Amplification Platform for Rapid Detection of 19 Types of Common Respiratory Viruses Including SARS-CoV-2 Article

Wanli Xing, Yingying Liu, Huili Wang, Shanglin Li, Yongping Lin, Lei Chen, Yan Zhao, Shuang Chao, Xiaolan Huang, Shaolin Ge, Tao Deng, Tian Zhao, Baolian Li, Hanbo Wang, Lei Wang, Yunpeng Song, Ronghua Jin, Jianxing He, Xiuying Zhao, Peng Liu, Weimin Li, Jing Cheng

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1130-1140 doi:10.1016/j.eng.2020.07.015

Abstract 1498 PDF 100

Implementation of Clinical Diagnostic Criteria and Universal Symptom Survey Contributed to Lower Magnitude and Faster Resolution of the COVID-19 Epidemic in Wuhan Article

Yongyue Wei, Liangmin Wei, Yue Jiang, Sipeng Shen, Yang Zhao, Yuantao Hao, Zhicheng Du, Jinling Tang, Zhijie Zhang, Qingwu Jiang, Liming Li, Feng Chen, Hongbing Shen

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1141-1146 doi:10.1016/j.eng.2020.04.008

Abstract 1147 PDF 64

Core Outcome Set for Clinical Trials on Coronavirus Disease 2019 (COS-COVID) Article

Xinyao Jin, Bo Pang, Junhua Zhang, Qingquan Liu, Zhongqi Yang, Jihong Feng, Xuezheng Liu, Lei Zhang, Baohe Wang, Yuhong Huang, Alice Josephine Fauci, Yuling Ma, Myeong Soo Lee, Wei’an Yuan, Yanming Xie, Jianyuan Tang, Rui Gao, Liang Du, Shuo Zhang, Hanmei Qi, Yu Sun, Wenke Zheng, Fengwen Yang, Huizi Chua, Keyi Wang, Yi Ou, Ming Huang, Yan Zhu, Jiajie Yu, Jinhui Tian, Min Zhao, Jingqing Hu, Chen Yao, Youping Li, Boli Zhang

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1147-1152 doi:10.1016/j.eng.2020.03.002

Abstract 3070 PDF 136

Clinical Study of Mesenchymal Stem Cell Treatment for Acute Respiratory Distress Syndrome Induced by Epidemic Influenza A (H7N9) Infection: A Hint for COVID-19 Treatment Article

Jiajia Chen, Chenxia Hu, Lijun Chen, Lingling Tang, Yixin Zhu, Xiaowei Xu, Lu Chen, Hainv Gao, Xiaoqing Lu, Liang Yu, Xiahong Dai, Charlie Xiang, Lanjuan Li

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1153-1161 doi:10.1016/j.eng.2020.02.006

Abstract 1915 PDF 368

SARS-CoV-2 Entry Factors: ACE2 and TMPRSS2 Are Expressed in Peri-Implantation Embryos and the Maternal–Fetal Interface Article

Wei Chen, Peng Yuan, Ming Yang, Zhiqiang Yan, Siming Kong, Jie Yan, Xixi Liu, Yidong Chen, Jie Qiao, Liying Yan

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1162-1169 doi:10.1016/j.eng.2020.07.013

Abstract 1239 PDF 40

Clinical Characteristics and Outcomes of Type 2 Diabetes Patients Infected with SARS-CoV-2: A Retrospective Study Article

Yingyu Chen, Jiankun Chen, Xiao Gong, Xianglu Rong, Dewei Ye, Yinghua Jin, Zhongde Zhang, Jiqiang Li, Jiao Guo

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1170-1177 doi:10.1016/j.eng.2020.05.017

Abstract 1220 PDF 61

Clinical Significance of the Correlation between Changes in the Major Intestinal Bacteria Species and COVID-19 Severity Article

Lingling Tang, Silan Gu, Yiwen Gong, Bo Li, Haifeng Lu, Qiang Li, Ruhong Zhang, Xiang Gao, Zhengjie Wu, Jiaying Zhang, Yuanyuan Zhang, Lanjuan Li

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1178-1184 doi:10.1016/j.eng.2020.05.013

Abstract 3009 PDF 178

Efficacy and Safety of Triazavirin Therapy for Coronavirus Disease 2019: A Pilot Randomized Controlled Trial Article

Xiaoke Wu, Kaijiang Yu, Yongchen Wang, Wanhai Xu, Hongli Ma, Yan Hou, Yue Li, Benzhi Cai, Liying Zhu, Min Zhang, Xiaoli Hu, Jingshu Gao, Yu Wang, Huichao Qin, Wenjie Wang, Mingyan Zhao, Xia Wu, Yong Zhang, Lu Li, Kang Li, Zhimin Du, Ben Willem J. Mol, Baofeng Yang

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1185-1191 doi:10.1016/j.eng.2020.08.011

Abstract 1291 PDF 64

Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study Article

Qingxian Cai, Minghui Yang, Dongjing Liu, Jun Chen, Dan Shu, Junxia Xia, Xuejiao Liao, Yuanbo Gu, Qiue Cai, Yang Yang, Chenguang Shen, Xiaohe Li, Ling Peng, Deliang Huang, Jing Zhang, Shurong Zhang, Fuxiang Wang, Jiaye Liu, Li Chen, Shuyan Chen, Zhaoqin Wang, Zheng Zhang, Ruiyuan Cao, Wu Zhong, Yingxia Liu, Lei Liu

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1192-1198 doi:10.1016/j.eng.2020.03.007

Abstract 1786 PDF 98

The Efficacy and Safety of Triazavirin for COVID-19: A Trial Protocol Protocol

Xiaoke Wu, Kaijiang Yu, Yongchen Wang, Wanhai Xu, Hongli Ma, Yan Hou, Yue Li, Benzhi Cai, Liying Zhu, Min Zhang, Xiaoli Hu, Jingshu Gao, Yu Wang, Huichao Qin, Mingyan Zhao, Yong Zhang, Kang Li, Zhimin Du, Baofeng Yang

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1199-1204 doi:10.1016/j.eng.2020.06.011

Abstract 1114 PDF 55