Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.17, Issue.3

Most Popular

Download Read

Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives

Jiuhui Qu, Hongchen Wang, Kaijun Wang, Gang Yu, Bing Ke, Han-Qing Yu, Hongqiang Ren, Xingcan Zheng, Ji Li, Wen-Wei Li, Song Gao, Hui Gong

25 Nov 2019 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Research progress on distribution, sources, identification, toxicity, and biodegradation of microplastics in the ocean, freshwater, and soil environment

Qinghui Sun, Juan Li, Chen Wang, Anqi Chen, Yanli You, Shupeng Yang, Huihui Liu, Guibin Jiang, Yongning Wu, Yanshen Li

12 Apr 2021 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Toward separation at source: Evolution of Municipal Solid Waste management in China

Jianguo Liu, Shuyao Yu, Yixuan Shang

8 Apr 2020 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Increasing prevalence of antibiotic resistance genes in manured agricultural soils in northern China

Nan Wu, Weiyu Zhang, Shiyu Xie, Ming Zeng, Haixue Liu, Jinghui Yang, Xinyuan Liu, Fan Yang

28 Oct 2019 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Scenario-based assessment and multi-objective optimization of urban development plan with carrying capacity of water system

Yilei Lu, Yunqing Huang, Siyu Zeng, Can Wang

23 Dec 2019 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Excitation-emission matrix (EEM) fluorescence spectroscopy for characterization of organic matter in membrane bioreactors: Principles, methods and applications

Jinlan Yu, Kang Xiao, Wenchao Xue, Yue-xiao Shen, Jihua Tan, Shuai Liang, Yanfen Wang, Xia Huang

8 Apr 2020 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives

Jiuhui Qu, Hongchen Wang, Kaijun Wang, Gang Yu, Bing Ke, Han-Qing Yu, Hongqiang Ren, Xingcan Zheng, Ji Li, Wen-Wei Li, Song Gao, Hui Gong

25 Nov 2019 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Water, energy and food interactions–Challenges and opportunities

Gustaf OLSSON

8 Oct 2018 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Precursors and potential sources of ground-level ozone in suburban Shanghai

Kun Zhang, Jialuo Xu, Qing Huang, Lei Zhou, Qingyan Fu, Yusen Duan, Guangli Xiu

2 Jun 2020 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Stability analysis of alkaline nitrobenzene-containing wastewater by a catalyzed Fe-Cu treatment process

FAN Jinhong, XU Wenying, GAO Tingyao, MA Luming

30 Sep 2018 | Frontiers of Environmental Science & Engineering

Latest Research More>>

Response of organic aerosol characteristics to emission reduction in Yangtze River Delta region

Frontiers of Environmental Science & Engineering doi: 10.1007/s11783-023-1714-0

Abstract 13 PDF 4

Factors affecting the distribution of microplastics in soils of China

Frontiers of Environmental Science & Engineering doi: 10.1007/s11783-023-1710-4

Abstract 11 PDF 6