Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.24, Issue.3

Most Popular

Download Read

Multiple knowledge representation for big data artificial intelligence: framework, applications, and case studies

Yi Yang, Yueting Zhuang, Yunhe Pan,yangyics@zju.edu.cn,yzhuang@zju.edu.cn,panyh@zju.edu.cn

23 Dec 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Integrated communication and localization in millimeter-wave systems

Jie Yang, Jing Xu, Xiao Li, Shi Jin, Bo Gao,yangjie@seu.edu.cn,shadowaccountxj@foxmail.com,li_xiao@seu.edu.cn,jinshi@seu.edu.cn,gao.bo1@zte.com.cn

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review

Bo-hu LI,Bao-cun HOU,Wen-tao YU,Xiao-bing LU,Chun-wei YANG

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Deep 3D reconstruction: methods, data, and challenges

Caixia Liu, Dehui Kong, Shaofan Wang, Zhiyong Wang, Jinghua Li, Baocai Yin,lcxxib@emails.bjut.edu.cn,wangshaofan@bjut.edu.cn

17 May 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review

Bo-hu LI,Bao-cun HOU,Wen-tao YU,Xiao-bing LU,Chun-wei YANG

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

OTFS modulation performance in a satellite-to-ground channel at sub-6-GHz and millimeter-wave bands with high mobility

Tianshi Li, Ruisi He, Bo Ai, Mi Yang, Zhangdui Zhong, Haoxiang Zhang,19125026@bjtu.edu.cn,ruisi.he@bjtu.edu.cn,boai@bjtu.edu.cn,17111030@bjtu.edu.cn,zhdzhong@bjtu.edu.cn,zhx61778294@126.com

20 Apr 2021 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Filtering antennas: from innovative concepts to industrial applications

Yun-fei CAO, Yao ZHANG, Xiu-yin ZHANG

2 Apr 2020 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Future Internet: trends and challenges

Jiao ZHANG, Tao HUANG, Shuo WANG, Yun-jie LIU

9 Dec 2019 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Current trends in the development of intelligent unmanned autonomous systems

Tao ZHANG,Qing LI,Chang-shui ZHANG,Hua-wei LIANG,Ping LI,Tian-miao WANG,Shuo LI,Yun-long ZHU,Cheng WU

10 Oct 2018 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

Latest Research More>>

Data-driven soft sensors in blast furnace ironmaking: a survey Review Article

Yueyang LUO, Xinmin ZHANG, Manabu KANO, Long DENG, Chunjie YANG, Zhihuan SONG

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 327-354 doi: 10.1631/FITEE.2200366

Abstract 67 PDF 118

Visual interactive image clustering: a target-independent approach for configuration optimization in machine vision measurement Research Article

Lvhan PAN, Guodao SUN, Baofeng CHANG, Wang XIA, Qi JIANG, Jingwei TANG, Ronghua LIANG

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 355-372 doi: 10.1631/FITEE.2200547

Abstract 51 PDF 36

UI layers merger: merging UI layers via visual learning and boundary prior Research Article

Yunnong CHEN, Yankun ZHEN, Chuning SHI, Jiazhi LI, Liuqing CHEN, Zejian LI, Lingyun SUN, Tingting ZHOU, Yanfang CHANG

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 373-387 doi: 10.1631/FITEE.2200099

Abstract 49 PDF 37

Exploring financially constrained small- and medium-sized enterprises based on a multi-relation translational graph attention network Research Article

Qianqiao LIANG, Hua WEI, Yaxi WU, Feng WEI, Deng ZHAO, Jianshan HE, Xiaolin ZHENG, Guofang MA, Bing HAN

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 388-402 doi: 10.1631/FITEE.2200151

Abstract 38 PDF 24

Automatic discovery of stateful variables in network protocol software based on replay analysis Research Article

Jianxin HUANG, Bo YU, Runhao LIU, Jinshu SU

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 403-416 doi: 10.1631/FITEE.2200275

Abstract 29 PDF 14

A novel model for assessing the degree of intelligent manufacturing readiness in the process industry: process-industry intelligent manufacturing readiness index (PIMRI) Research Article

Lujun ZHAO, Jiaming SHAO, Yuqi QI, Jian CHU, Yiping FENG

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 417-432 doi: 10.1631/FITEE.2200080

Abstract 31 PDF 36

Stepped frequency chirp signal imaging radar jamming using two-dimensional nonperiodic phase modulation Research Article

Qihua WU, Feng ZHAO, Tiehua ZHAO, Xiaobin LIU, Junjie WANG, Shunping XIAO

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 433-446 doi: 10.1631/FITEE.2200298

Abstract 29 PDF 9

Nano-design of ultra-efficient reversible block based on quantum-dot cellular automata Research Article

Seyed Sajad AHMADPOUR, Nima Jafari NAVIMIPOUR, Mohammad MOSLEH, Senay YALCIN

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2023, Volume 24, Issue 3,   Pages 447-456 doi: 10.1631/FITEE.2200095

Abstract 8 PDF 5