Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2022, Vol.16, Issue.4

Most Popular

Download Read

Clinical study using mesenchymal stem cells for the treatment of patients with severe COVID-19

Lingling Tang, Yingan Jiang, Mengfei Zhu, Lijun Chen, Xiaoyang Zhou, Chenliang Zhou, Peng Ye, Xiaobei Chen, Baohong Wang, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Xiaowei Xu, Hainv Gao, Xiaojun Wu, Dong Li, Wanli Jiang, Jingjing Qu, Charlie Xiang, Lanjuan Li

7 Aug 2020 | Frontiers of Medicine

Advances in COVID-19: the virus, the pathogenesis, and evidence-based control and therapeutic strategies

Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen

21 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

Hyperglycemic memory in diabetic cardiomyopathy

31 Mar 2022 | Frontiers of Medicine

COVID-19 containment: China provides important lessons for global response

Shuxian Zhang, Zezhou Wang, Ruijie Chang, Huwen Wang, Chen Xu, Xiaoyue Yu, Lhakpa Tsamlag, Yinqiao Dong, Hui Wang, Yong Cai

25 Mar 2020 | Frontiers of Medicine

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update

Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu

2 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

Middle East respiratory syndrome coronavirus in pediatrics: a report of seven cases from Saudi Arabia

Sarah H. Alfaraj, Jaffar A. Al-Tawfiq, Talal A. Altuwaijri, Ziad A. Memish

20 Oct 2018 | Frontiers of Medicine

Combination of western medicine and Chinese traditional patent medicine in treating a family case of COVID-19 in Wuhan

Li Ni, Ling Zhou, Min Zhou, Jianping Zhao, Dao Wen Wang

16 Mar 2020 | Frontiers of Medicine