• Selected
 • Export
 • Jin Yang Xuelian Liu Hongbin Cao Yanchun Shi Yongbing Xie Jiadong Xiao
  manganese oxide,bismuth vanadium tetraoxide,photocatalytic ozonation,hydroxyl radical,co-catalyst,
  Frontiers of Chemical Science and Engineering 2019.13(1) 185-191
 • Linbi Zhou Hongbin Cao Claude Descorme Yongbing Xie
  Wet air oxidation,Catalytic wet air oxidation,Phenolic compounds,Heterogeneous catalysts,Mechanism,
  Frontiers of Environmental Science & Engineering 2018.12(1) 1-