• Selected
 • Export
 • Yun ZHANG Wenjie YU Junjie LIANG Jianlin LANG Dequn LI
  injection-compression molding,simulation,injection molding,melt flow,cavity pressure,
  Frontiers of Mechanical Engineering 2018.13(1) 74-84
 • Yi FANG Xiangwei FU Junjie LI Ming DU Baoyu JIA Jinlong ZHANG Xiaosheng ZHANG Shien ZHU
  TLR4 transgenic ewe,safety assessment,reproductive trait,oocyte,DNA methylation,
  Frontiers of Agricultural Science and Engineering 2014.1(4) 314-320