Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.17, Issue.1

Most Popular

Download Read

Clinical study using mesenchymal stem cells for the treatment of patients with severe COVID-19

Lingling Tang, Yingan Jiang, Mengfei Zhu, Lijun Chen, Xiaoyang Zhou, Chenliang Zhou, Peng Ye, Xiaobei Chen, Baohong Wang, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Xiaowei Xu, Hainv Gao, Xiaojun Wu, Dong Li, Wanli Jiang, Jingjing Qu, Charlie Xiang, Lanjuan Li

7 Aug 2020 | Frontiers of Medicine

Advances in COVID-19: the virus, the pathogenesis, and evidence-based control and therapeutic strategies

Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen

21 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

COVID-19 containment: China provides important lessons for global response

Shuxian Zhang, Zezhou Wang, Ruijie Chang, Huwen Wang, Chen Xu, Xiaoyue Yu, Lhakpa Tsamlag, Yinqiao Dong, Hui Wang, Yong Cai

25 Mar 2020 | Frontiers of Medicine

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update

Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu

2 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

Middle East respiratory syndrome coronavirus in pediatrics: a report of seven cases from Saudi Arabia

Sarah H. Alfaraj, Jaffar A. Al-Tawfiq, Talal A. Altuwaijri, Ziad A. Memish

20 Oct 2018 | Frontiers of Medicine

Management of cytokine release syndrome related to CAR-T cell therapy

Hongli Chen, Fangxia Wang, Pengyu Zhang, Yilin Zhang, Yinxia Chen, Xiaohu Fan, Xingmei Cao, Jie Liu, Yun Yang, Baiyan Wang, Bo Lei, Liufang Gu, Ju Bai, Lili Wei, Ruili Zhang, Qiuchuan Zhuang, Wanggang Zhang, Wanhong Zhao, Aili He

9 Dec 2019 | Frontiers of Medicine

Latest Research More>>