Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.17, Issue.6

Most Popular

Download Read

Clinical study using mesenchymal stem cells for the treatment of patients with severe COVID-19

Lingling Tang, Yingan Jiang, Mengfei Zhu, Lijun Chen, Xiaoyang Zhou, Chenliang Zhou, Peng Ye, Xiaobei Chen, Baohong Wang, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Xiaowei Xu, Hainv Gao, Xiaojun Wu, Dong Li, Wanli Jiang, Jingjing Qu, Charlie Xiang, Lanjuan Li

7 Aug 2020 | Frontiers of Medicine

Advances in COVID-19: the virus, the pathogenesis, and evidence-based control and therapeutic strategies

Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen

21 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

Plasma soluble C-type lectin-like receptor-2 is associated with the risk of coronary artery disease

Min Fei, Li Xiang, Xichen Chai, Jingchun Jin, Tao You, Yiming Zhao, Changgeng Ruan, Yiwen Hao, Li Zhu

11 Dec 2019 | Frontiers of Medicine

What will the future hold for artificial organs in the service of assisted reproduction: prospects and considerations

Mara Simopoulou, Konstantinos Sfakianoudis, Petroula Tsioulou, Anna Rapani, Polina Giannelou, Nikolaos Kiriakopoulos, Agni Pantou, Nikolaos Vlahos, George Anifandis, Stamatis Bolaris, Konstantinos Pantos, Michael Koutsilieris

11 Dec 2019 | Frontiers of Medicine

Evaluation of the relative risk of stroke in patients with hypertension using cerebrovascular hemodynamic accumulative score

HUANG Jiuyi, WANG Guiqing, GUO Jiping, CAO Yifeng, WANG Yan, YANG Yongju, YU Xuehai

30 Sep 2018 | Frontiers of Medicine