Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.18, Issue.2

Most Popular

Download Read

Clinical study using mesenchymal stem cells for the treatment of patients with severe COVID-19

Lingling Tang, Yingan Jiang, Mengfei Zhu, Lijun Chen, Xiaoyang Zhou, Chenliang Zhou, Peng Ye, Xiaobei Chen, Baohong Wang, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Xiaowei Xu, Hainv Gao, Xiaojun Wu, Dong Li, Wanli Jiang, Jingjing Qu, Charlie Xiang, Lanjuan Li

7 Aug 2020 | Frontiers of Medicine

Advances in COVID-19: the virus, the pathogenesis, and evidence-based control and therapeutic strategies

Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen

21 Apr 2020 | Frontiers of Medicine

Physiological effects of weightlessness: countermeasure system development for a long-term Chinese manned spaceflight

Linjie Wang, Zhili Li, Cheng Tan, Shujuan Liu, Jianfeng Zhang, Siyang He, Peng Zou, Weibo Liu, Yinghui Li

20 Oct 2018 | Frontiers of Medicine

The epidemiology of norovirus gastroenteritis in China: disease burden and distribution of genotypes

Honglu Zhou, Songmei Wang, Lorenz von Seidlein, Xuanyi Wang

11 Dec 2019 | Frontiers of Medicine

Lobectomy by video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) for early stage of non-small cell lung cancer

Min ZHU, Xiang-Ning FU, Xiao-Ping CHEN

5 Mar 2011 | Frontiers of Medicine

Comparison in executive function in Chinese preterm and full-term infants at eight months

Yao Feng, Hong Zhou, Yan Zhang, Anthony Perkins, Yan Wang, Jing Sun

2 Apr 2018 | Frontiers of Medicine