Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.25, Issue.5

Current Issue Volume 25 · Issue 5 · 2024. Pages 629-762 10 articles

All Export << Previous issue

Coordination of networking and computing: toward new information infrastructure and new services mode Editorial

Xiaoyun WANG, Tao SUN, Yong CUI, Rajkumar BUYYA, Deke GUO, Qun HUANG, Hassnaa MOUSTAFA, Chen TIAN, Shangguang WANG,wangxiaoyun@chinamobile.com,suntao@chinamobile.com,cuiyong@tsinghua.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 629-632 doi:10.1631/FITEE.2430000

Abstract 4 PDF 6

Computing-aware network (CAN): a systematic design of computing and network convergence Perspective

Xiaoyun WANG, Xiaodong DUAN, Kehan YAO, Tao SUN, Peng LIU, Hongwei YANG, Zhiqiang LI,wangxiaoyun@chinamobile.com,suntao@chinamobile.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 633-644 doi:10.1631/FITEE.2400098

Abstract 5 PDF 2

A survey of energy-efficient strategies for federated learning in mobile edge computing Review

Kang YAN, Nina SHU, Tao WU, Chunsheng LIU, Panlong YANG,wutao20@nudt.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 645-663 doi:10.1631/FITEE.2300181

Abstract 5 PDF 1

A cloud-edge-device collaborative offloading scheme with heterogeneous tasks and its performance evaluation Research Article

Xiaojun BAI, Yang ZHANG, Haixing WU, Yuting WANG, Shunfu JIN,jsf@ysu.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 664-684 doi:10.1631/FITEE.2300128

Abstract 5 PDF 2

Reputation-based joint optimization of user satisfaction and resource utilization in a computing force network Research Article

Yuexia FU, Jing WANG, Lu LU, Qinqin TANG, Sheng ZHANG,fuyuexia@chinamobile.com,wangjingjc@chinamobile.com,lulu@chinamobile.com,qqtang@bupt.edu.cn,zhangsheng@chinamobile.com

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 685-700 doi:10.1631/FITEE.2300156

Abstract 1 PDF 2

Combining graph neural network with deep reinforcement learning for resource allocation in computing force networks Research Article

Xueying HAN, Mingxi XIE, Ke YU, Xiaohong HUANG, Zongpeng DU, Huijuan YAO,hanxueying@bupt.edu.cn,yuke@bupt.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 701-712 doi:10.1631/FITEE.2300009

Abstract 1 PDF 1

Communication efficiency optimization of federated learning for computing and network convergence of 6G networks Research Article

Yizhuo CAI, Bo LEI, Qianying ZHAO, Jing PENG, Min WEI, Yushun ZHANG, Xing ZHANG,leibo@chinatelecom.cn,zhangx@ieee.org

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 713-727 doi:10.1631/FITEE.2300122

Abstract 2 PDF 2

Federated learning on non-IID and long-tailed data via dual-decoupling Research Article

Zhaohui WANG, Hongjiao LI, Jinguo LI, Renhao HU, Baojin WANG,hjli@shiep.edu.cn,lijg@shiep.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 728-741 doi:10.1631/FITEE.2300284

Abstract 2 PDF 1

Target parameter estimation for OTFS-integrated radar and communications based on sparse reconstruction preprocessing Research Article

Zhenkai ZHANG, Xiaoke SHANG, Yue XIAO,zhangzhenkai@just.edu.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 742-754 doi:10.1631/FITEE.2300462

Abstract 2 PDF 1

SEVAR: a stereo event camera dataset for virtual and augmented reality Correspondence

Yuda DONG, Zetao CHEN, Xin HE, Lijun LI, Zichao SHU, Yinong CAO, Junchi FENG, Shijie LIU, Chunlai LI, Jianyu WANG,dongyuda21@mails.ucas.ac.cn,zetao-chen@ylab.ac.cn,xinhe@ucas.ac.cn

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2024, Volume 25, Issue 5,   Pages 755-762 doi:10.1631/FITEE.2400011

Abstract 10 PDF 1