Type

Journal Article 65

Conference Information 22

Year

2023 1

2022 1

2020 6

2019 35

2018 6

2017 2

2016 3

2014 8

2013 2

2012 1

2011 7

2009 1

2008 2

2007 1

2006 4

2005 2

2004 2

2003 1

2002 1

1999 1

open ︾

Keyword

traditional Chinese medicine 24

supercapacitor 6

Traditional Chinese medicine 4

immunology 4

traditional Chinese medicine (TCM) 3

Chinmedomics 2

HIV/AIDS 2

TCM 2

complex network 2

dynamical complexity 2

supercapacitors 2

前沿进展 2

Salvia 1

Artemisia annua 1

sui generis system 1

AIDS 1

Acanthaceae 1

Acoustic and Ultrasonic Sensors 1

Andrographis paniculata 1

open ︾

Traditional Chinese Medicine Sort: By Time Asc | By Time Desc

Optimal Constructing Measures of Novel Research and Development Institutions in Life Sciences and Medicine in China

Hu Zhimin,Jia Xiaofeng,Yang Juntao,Qi Jianwei,Hao Sha,Xue Xiaojuan,Cheng Tao,Zhang Boli,Liu Depei

Strategic Study of CAE 2023, Volume 25, Issue 5,   Pages 64-71 doi: 10.15302/J-SSCAE-2023.05.006

Abstract 144 PDF 91

Strategic Thinking on the Development of Food-Medicine Industry

Huang Luqi , He Chunnian , Ma Pei , Xiao Peigen

Strategic Study of CAE 2022, Volume 24, Issue 6,   Pages 81-87 doi: 10.15302/J-SSCAE-2022.06.024

Abstract 564 PDF 286

The role played by traditional Chinese medicine in preventing and treating COVID-19 in China

Qingwei Li, Han Wang, Xiuyang Li, Yujiao Zheng, Yu Wei, Pei Zhang, Qiyou Ding, Jiaran Lin, Shuang Tang, Yikun Zhao, Linhua Zhao, Xiaolin Tong

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 5,   Pages 681-688 doi: 10.1007/s11684-020-0801-x

Abstract 376 PDF 32

Facile preparation of polybenzoxazine-based carbon microspheres with nitrogen functionalities: Effects of mixed solvents on pore structure and supercapacitive performance

Uthen Thubsuang, Suphawadee Chotirut, Apisit Thongnok, Archw Promraksa, Mudtorlep Nisoa, Nicharat Manmuanpom, Sujitra Wongkasemjit, Thanyalak Chaisuwan

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 1072-1086 doi: 10.1007/s11705-019-1899-8

Abstract 237 PDF 17

Chinmedomics facilitated quality-marker discovery of Sijunzi decoction to treat spleen qi deficiency syndrome

Qiqi Zhao, Xin Gao, Guangli Yan, Aihua Zhang, Hui Sun, Ying Han, Wenxiu Li, Liang Liu, Xijun Wang

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 335-356 doi: 10.1007/s11684-019-0705-9

Abstract 591 PDF 25

Symptom network topological features predict the effectiveness of herbal treatment for pediatric cough

Mengxue Huang, Jingjing Wang, Runshun Zhang, Zhuying Ni, Xiaoying Liu, Wenwen Liu, Weilian Kong, Yao Chen, Tiantian Huang, Guihua Li, Dan Wei, Jianzhong Liu, Xuezhong Zhou

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 357-367 doi: 10.1007/s11684-019-0699-3

Abstract 296 PDF 18

New incompatible pair of TCM: Epimedii Folium combined with Psoraleae Fructus induces idiosyncratic hepatotoxicity under immunological stress conditions

Yuan Gao, Zhilei Wang, Jinfa Tang, Xiaoyi Liu, Wei Shi, Nan Qin, Xiaoyan Wang, Yu Pang, Ruisheng Li, Yaming Zhang, Jiabo Wang, Ming Niu, Zhaofang Bai, Xiaohe Xiao

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 1,   Pages 68-80 doi: 10.1007/s11684-019-0690-z

Abstract 353 PDF 16

Deciphering the pharmacological mechanism of Guan-Jie-Kang in treating rat adjuvant-induced arthritis using omics analysis

Hudan Pan, Yanfang Zheng, Zhongqiu Liu, Zhongwen Yuan, Rutong Ren, Hua Zhou, Ying Xie, Liang Liu

Frontiers of Medicine 2019, Volume 13, Issue 5,   Pages 564-574 doi: 10.1007/s11684-018-0676-2

Abstract 286 PDF 15

Molecular tailoring to improve polypyrrole hydrogels’ stiffness and electrochemical energy storage capacity

Evelyn Chalmers, Yi Li, Xuqing Liu

Frontiers of Chemical Science and Engineering 2019, Volume 13, Issue 4,   Pages 684-694 doi: 10.1007/s11705-019-1817-0

Abstract 418 PDF 17