Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.25, Issue.2

Online First 5 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Research Progress and Prospect of Marine Monitoring Instruments and Equipment in China

Wang Juncheng, Sun Jichang, Liu Yan, Liu Shixuan , Zhang Yingying , Chen Shizhe, Qi Suiping , Wang Bo, Li Yunzhou, Cao Xuan , Gao Yang, Zheng Liang

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.024

Abstract 42 PDF 28

Overall Conception and Development Suggestions for the Systematic Construction of Smart Society

Lei Bin, Lan Yushi, Li Maolin, Pan Jianqun, Zhou Zhongyuan, Zhang Chunhui

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.025

Abstract 42 PDF 21

Advances in Waste Plastic Disposal and Utilization Technology

Sun Yunan, Zhang Fan, Li Jianyuan, Zhang Hongnan, Li Ning , Mu Lan ,Cheng Zhanjun , Yan Beibei , Chen Guanyi , Hou Li’an

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.022

Abstract 47 PDF 35

Development Path of Digital Agriculture in Southwest Mountainous Areas of China in the Context of Chinese Path to Modernization

Ma Hongmei, Jin Bijun, Luo Tao, Ding Long, Song Baoan

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.011

Abstract 124 PDF 52

Scientific and Technological Issues for the Intelligent Management of Air Traffic

Zhu Yongwen , Chen Zhijie , Pu Fan , Wang Qi

Strategic Study of Chinese Academy of Engineering   Pages - doi:10.15302/J-SSCAE-2023.07.010

Abstract 0 PDF 96