Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2017, Vol.11, Issue.2

Contents Volume 11 · Issue 2 · 2017. Pages 161-305 16 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

The antibiotic resistome: gene flow in environments, animals and human beings

Yongfei Hu, George F. Gao, Baoli Zhu

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 161-168 doi:10.1007/s11684-017-0531-x

Abstract 345 PDF 2

Soluble triggering receptor expressed on myeloid cell-1 (sTREM-1): a potential biomarker for the diagnosis of infectious diseases

Changlin Cao, Jingxian Gu, Jingyao Zhang

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 169-177 doi:10.1007/s11684-017-0505-z

Abstract 311 PDF 1

Behavioral methods for the functional assessment of hair cells in zebrafish

Qin Yang, Peng Sun, Shi Chen, Hongzhe Li, Fangyi Chen

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 178-190 doi:10.1007/s11684-017-0507-x

Abstract 250 PDF 3

Effect of traditional Chinese medicine combined with Western therapy on primary hepatic carcinoma: a systematic review with meta-analysis

Li Ma, Bin Wang, Yuanxiong Long, Hanmin Li

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 191-202 doi:10.1007/s11684-017-0512-0

Abstract 338 PDF 2

Systematic review for geo-authentic Lonicerae Japonicae Flos

Xingyue Yang, Yali Liu, Aijuan Hou, Yang Yang, Xin Tian, Liyun He

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 203-213 doi:10.1007/s11684-017-0504-0

Abstract 260 PDF 2

Overexpressed miR-9 promotes tumor metastasis via targeting E-cadherin in serous ovarian cancer

Bo Zhou, Hongbin Xu, Meng Xia, Chaoyang Sun, Na Li, Ensong Guo, Lili Guo, Wanying Shan, Hao Lu, Yifan Wu, Yuan Li, Degui Yang, Danhui Weng, Li Meng, Junbo Hu, Ding Ma, Gang Chen, Kezhen Li

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 214-222 doi:10.1007/s11684-017-0518-7

Abstract 333 PDF 1

Triage for management of cervical high-grade squamous intraepithelial lesion patients with positive margin by conization: a retrospective analysis

Yuya Dou, Xiaodan Zhang, Yang Li, Fenfen Wang, Xing Xie, Xinyu Wang

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 223-228 doi:10.1007/s11684-017-0517-8

Abstract 237 PDF 1

Efficacy and prognostic factors of imatinib plus CALLG2008 protocol in adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia

Yinjun Lou, Yafang Ma, Chenyin Li, Sansan Suo, Hongyan Tong, Wenbin Qian, Wenyuan Mai, Haitao Meng, Wenjuan Yu, Liping Mao, Juyin Wei, Weilei Xu, Jie Jin

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 229-238 doi:10.1007/s11684-017-0506-y

Abstract 362 PDF 3

Risk factors for ventilator-associated pneumonia among patients undergoing major oncological surgery for head and neck cancer

Yutao Liu, Yaxia Di, Shuai Fu

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 239-246 doi:10.1007/s11684-017-0509-8

Abstract 194 PDF 2

Free radical scavenging window of infertile patients with polycystic ovary syndrome: correlation with embryo quality

Bo Huang, Zhou Li, Xinling Ren, Jihui Ai, Lixia Zhu, Lei Jin

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 247-252 doi:10.1007/s11684-017-0519-6

Abstract 194 PDF 2

Screening for main components associated with the idiosyncratic hepatotoxicity of a tonic herb, Polygonum multiflorum

Chunyu Li, Ming Niu, Zhaofang Bai, Congen Zhang, Yanling Zhao, Ruiyu Li, Can Tu, Huifang Li, Jing Jing, Yakun Meng, Zhijie Ma, Wuwen Feng, Jinfa Tang, Yun Zhu, Jinjie Li, Xiaoya Shang, Zhengsheng Zou, Xiaohe Xiao, Jiabo Wang

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 253-265 doi:10.1007/s11684-017-0508-9

Abstract 304 PDF 2

Postnatal feeding with high-fat diet induces obesity and precocious puberty in C57BL/6J mouse pups: a novel model of obesity and puberty

Rahim Ullah, Yan Su, Yi Shen, Chunlu Li, Xiaoqin Xu, Jianwei Zhang, Ke Huang, Naveed Rauf, Yang He, Jingjing Cheng, Huaping Qin, Yu-Dong Zhou, Junfen Fu

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 266-276 doi:10.1007/s11684-017-0530-y

Abstract 268 PDF 2

Preliminary clinical study on non-transecting anastomotic bulbomembranous urethroplasty

Wei Le, Chao Li, Jinfu Zhang, Denglong Wu, Bo Liu

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 277-283 doi:10.1007/s11684-017-0515-x

Abstract 220 PDF 3

Arsenic trioxide induced rhabdomyolysis, a rare but severe side effect, in an APL patient: a case report

Haiyan He, Ran An, Jian Hou, Weijun Fu

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 284-286 doi:10.1007/s11684-017-0514-y

Abstract 289 PDF 1

Salvage therapy with lenalidomide containing regimen for relapsed/refractory Castleman disease: a report of three cases

Xinping Zhou, Juying Wei, Yinjun Lou, Gaixiang Xu, Min Yang, Hui Liu, Liping Mao, Hongyan Tong, Jie Jin

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 287-292 doi:10.1007/s11684-017-0510-2

Abstract 259 PDF 1

Familial amyloid cardiomyopathy masquerading as chronic Guillain-Barre syndrome: things are not always what they seem

Die Hu, Ling Liu, Shuguang Yuan, Yuhong Yi, Daoquan Peng

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 2,   Pages 293-296 doi:10.1007/s11684-017-0516-9

Abstract 322 PDF 5