Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

This Issue

2016, Vol.10, Issue.3

Contents Volume 10 · Issue 3 · 2016. Pages 237-376 15 articles

All Export << Previous issue | Next issue >>

Role of Wnt and Notch signaling in regulating hair cell regeneration in the cochlea

Muhammad Waqas,Shasha Zhang,Zuhong He,Mingliang Tang,Renjie Chai

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 237-249 doi:10.1007/s11684-016-0464-9

Abstract 235 PDF 1

Alternative splicing of inner-ear-expressed genes

Yanfei Wang,Yueyue Liu,Hongyun Nie,Xin Ma,Zhigang Xu

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 250-257 doi:10.1007/s11684-016-0454-y

Abstract 324 PDF 2

Physiological functions and clinical implications of the N-end rule pathway

Yujiao Liu,Chao Liu,Wen Dong,Wei Li

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 258-270 doi:10.1007/s11684-016-0458-7

Abstract 227 PDF 2

Anatomy and embryology of umbilicus in newborns: a review and clinical correlations

Abdelmonem A. Hegazy

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 271-277 doi:10.1007/s11684-016-0457-8

Abstract 265 PDF 1

iTRAQ-based quantitative analysis of cancer-derived secretory proteome reveals TPM2 as a potential diagnostic biomarker of colorectal cancer

Yiming Ma,Ting Xiao,Quan Xu,Xinxin Shao,Hongying Wang

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 278-285 doi:10.1007/s11684-016-0453-z

Abstract 255 PDF 1

Influence of the intensity and loading time of direct current electric field on the directional migration of rat bone marrow mesenchymal stem cells

Xiaoyu Wang,Yuxuan Gao,Haigang Shi,Na Liu,Wei Zhang,Hongbo Li

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 286-296 doi:10.1007/s11684-016-0456-9

Abstract 238 PDF 1

Global transcriptome analysis for identification of interactions between coding and noncoding RNAs during human erythroid differentiation

Nan Ding,Jiafei Xi,Yanming Li,Xiaoyan Xie,Jian Shi,Zhaojun Zhang,Yanhua Li,Fang Fang,Sihan Wang,Wen Yue,Xuetao Pei,Xiangdong Fang

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 297-310 doi:10.1007/s11684-016-0452-0

Abstract 216 PDF 1

Roles of integrin β3 cytoplasmic tail in bidirectional signal transduction in a trans-dominant inhibition model

Jiansong Huang,Yulan Zhou,Xiaoyu Su,Yuanjing Lyu,Lanlan Tao,Xiaofeng Shi,Ping Liu,Zhangbiao Long,Zheng Ruan,Bing Xiao,Wenda Xi,Quansheng Zhou,Jianhua Mao,Xiaodong Xi

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 311-319 doi:10.1007/s11684-016-0460-0

Abstract 277 PDF 2

p-Cresyl sulfate promotes the formation of atherosclerotic lesions and induces plaque instability by targeting vascular smooth muscle cells

Hui Han,Yanjia Chen,Zhengbin Zhu,Xiuxiu Su,Jingwei Ni,Run Du,Ruiyan Zhang,Wei Jin

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 320-329 doi:10.1007/s11684-016-0463-x

Abstract 354 PDF 1

Spatiotemporal expression of Ezh2 in the developing mouse cochlear sensory epithelium

Yan Chen,Wenyan Li,Wen Li,Renjie Chai,Huawei Li

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 330-335 doi:10.1007/s11684-016-0459-6

Abstract 268 PDF 2

Clinical characteristics of pulmonary hypertension in bronchiectasis

Lan Wang,Sen Jiang,Jingyun Shi,Sugang Gong,Qinhua Zhao,Rong Jiang,Ping Yuan,Bigyan Pudasaini,Jing He,Zhicheng Jing,Jinming Liu

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 336-344 doi:10.1007/s11684-016-0461-z

Abstract 248 PDF 1

Prevalence of asthma symptoms in Golestan schoolchildren aged 6–7 and 13–14 years in Northeast Iran

Fatemeh Mehravar,Soheil Rafiee,Behnaz Bazrafshan,Mahmoud Khodadost

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 345-350 doi:10.1007/s11684-016-0462-y

Abstract 247 PDF 2

Right coronary occlusion following transcatheter aortic valve implantation: two case reports

Gang Zhang,Jun Luo,Guo Chen

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 351-355 doi:10.1007/s11684-016-0465-8

Abstract 188 PDF 1

A rare chronic constrictive pericarditis with localized adherent visceral pericardium and normal parietal pericardium: a case report

Qingqiang Ni,Lin Yun,Rui Xu,Guohua Li,Yucai Yao,Jiamin Li

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 356-359 doi:10.1007/s11684-016-0467-6

Abstract 405 PDF 1

Barriers and countermeasures in developing traditional Chinese medicine in Europe

Yunfang Liu,Zhiping Yang,Jing Cheng,Daiming Fan

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 360-376 doi:10.1007/s11684-016-0455-x

Abstract 264 PDF 4