Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2024, Vol.35, Issue.4

Most Popular

Download Read

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

Human–Cyber–Physical Systems (HCPSs) in the Context of New-Generation Intelligent Manufacturing

Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, Zang Jiyuan

22 Jul 2019 | Engineering

Privacy Computing: Concept, Computing Framework, and Future Development Trends

Fenghua Li, Hui Li, Ben Niu, Jinjun Chen

6 Sep 2019 | Engineering

Causal Inference

Kun Kuang, Lian Li, Zhi Geng, Lei Xu, Kun Zhang, Beishui Liao, Huaxin Huang, Peng Ding, Wang Miao, Zhichao Jiang

8 Jan 2020 | Engineering

Policy and Management of Carbon Peaking and Carbon Neutrality: A Literature Review

Yi-Ming Wei, Kaiyuan Chen, Jia-Ning Kang, Weiming Chen, Xiang-Yu Wang, Xiaoye Zhang

28 Jul 2022 | Engineering

From Unmanned Systems to Autonomous Intelligent Systems

Jie Chen, Jian Sun, Gang Wang

12 Nov 2021 | Engineering

Technical Perspective of Carbon Capture, Utilization, and Storage

Qingyang Lin, Xiao Zhang, Tao Wang, Chenghang Zheng, Xiang Gao

12 Nov 2021 | Engineering

Toward Wisdom-Evolutionary and Primitive-Concise 6G: A New Paradigm of Semantic Communication Networks

Ping Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Kai Niu, Xiaodong Xu, Xiaoqi Qin, Caixia Yuan, Zhijin Qin, Haitao Zhao, Jibo Wei, Fangwei Zhang

28 Jan 2022 | Engineering

Life-Cycle Carbon Emissions (LCCE) of Buildings: Implications, Calculations, and Reductions

Zujian Huang, Hao Zhou, Zhijian Miao, Hao Tang, Borong Lin, Weimin Zhuang

29 Feb 2024 | Engineering

Latest Research More>>

Transcription Factors HNF1A, HNF4A, and FOXA2 Regulate Hepatic Cell Protein N-Glycosylation Article

Vedrana Vičić Bočkor,Nika Foglar,Goran Josipović,Marija Klasić,Ana Vujić,Branimir Plavša,Toma Keser,Samira Smajlović,Aleksandar Vojta,Vlatka Zoldoš

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 58-69 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.019

Abstract 423 PDF 286

The Application of Artificial Intelligence Accelerates G Protein-Coupled Receptor Ligand Discovery Review

Wei Chen,Chi Song,Liang Leng,Sanyin Zhang,Shilin Chen

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 19-29 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.011

Abstract 279 PDF 157

High-Efficiency Circularly Polarized Phased Array Based on 5 μm-Thick Nematic Liquid Crystals: Design, Over-The-Air Calibration, and Experimental Validation Article

Xin Yu Wu,Fengshuo Wan,Hongyuan Feng,Shichao Jin,Chong Guo,Yu Wei,Dunge Liu,Yuqian Yang,Longzhu Cai,Zhi Hao Jiang,Wei Hong

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 70-82 doi: 10.1016/j.eng.2023.08.013

Abstract 184 PDF 110

A Brief Review of Rock-Filled Concrete Dams and Prospects for Next-Generation Concrete Dam Construction Technology Review

Feng Jin, Duruo Huang, Michel Lino, Hu Zhou

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 100-106 doi: 10.1016/j.eng.2023.09.020

Abstract 189 PDF 153

Pretreatment as a Microplastics Generator during Household Biogenic Waste Treatment Article

Tian Hu, Fan Lü, Zhan Yang, Zhenchao Shi, Yicheng Yang, Hua Zhang, Pinjing He

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 117-127 doi: 10.1016/j.eng.2023.11.010

Abstract 125 PDF 66

Chemical Resistant Yarn with Hierarchical Core–Shell Structure for Safety Monitoring and Tunable Thermal Management in High-Risk Environments Article

Duo Xu, Yingcun Liu, Can Ge, Chong Gao, Ze Chen, Ziyi Su, Haoran Gong, Weilin Xu, Jian Fang

Engineering 2024, Volume 32, Issue 1,   Pages 221-229 doi: 10.1016/j.eng.2023.06.018

Abstract 74 PDF 61

2023 Global Engineering Fronts

Jianlin Yan, Zhirui Mu, Wenjiang Zheng

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 4-7 doi: 10.1016/j.eng.2023.12.001

Abstract 718 PDF 648

Engineering Protein Coacervates into a Robust Adhesive for Real-Time Skin Healing Article

Ming Li, Baimei Liu, Wei Xu, Lai Zhao, Zili Wang, Haonan He, Jingjing Li, Fan Wang, Chao Ma, Kai Liu, Hongjie Zhang

Engineering 2023, Volume 31, Issue 12,   Pages 76-85 doi: 10.1016/j.eng.2023.07.013

Abstract 262 PDF 139