Journal Home Online First Current Issue Archive For Authors Journal Information 中文版

Current Issue

2023, Vol.22, Issue.3

Online First 64 articles

All Export Sort: By Time Asc | By Time Desc

Research on Active Safety Methodologies for Intelligent Railway Systems

Yong Qin,Zhiwei Cao,Yongfu Sun,Linlin Kou,Xuejun Zhao,Yunpeng Wu,Qinghong Liu,Mingming Wang,Limin Jia,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.06.025

Abstract 110 PDF 92

The Underestimated Role of the Heat Pump in Achieving China’s Goal of Carbon Neutrality by 2060

Hongzhi Yan,Chuan Zhang,Zhao Shao,Markus Kraft,Ruzhu Wang,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.08.015

Abstract 112 PDF 70

Can Food–Energy–Water Nexus Research Keep Pace with Agricultural Innovation?

Jie Zhuang,Tom Gill,Frank E. Löffler,Mingzhou Jin,Gary S. Sayler,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.08.014

Abstract 39 PDF 26

Benefits Realization Management of Computer Vision in Construction: A Missed, Yet Not Lost, Opportunity

Peter E.D. Love,Jane Matthews,Weili Fang,Hanbin Luo,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.09.009

Abstract 51 PDF 23

A General Strategy to Electrospin Nanofibers with Ultrahigh Molecular Chain Orientation

Xian Wen,Jian Xiong,Zhaoyang Sun,Liming Wang,Jianyong Yu,Xiaohong Qin,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.09.008

Abstract 24 PDF 9

The Bioprospecting of Microbial-Derived Antimicrobial Peptides for Sustainable Agriculture

Shuhua Lin,Xuan Chen,Huimin Chen,Xixi Cai,Xu Chen,Shaoyun Wang,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.08.011

Abstract 35 PDF 12

AUH, a New Technology for Ocean Exploration

Jing Zhou,Haocai Huang,S.H. Huang,Yulin Si,Kai Shi,Xiangqian Quan,Chunlei Guo,Chen-Wei Chen,Zhikun Wang,Yingqiang Wang,Zhanglin Wang,Chengye Cai,Ruoyu Hu,Zhenwei Rong,Jiazhong He,Ming Liu,Ying Chen,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.09.007

Abstract 41 PDF 16

A Roadmap for Sustainable Agricultural Soil Remediation Under China’s Carbon Neutrality Vision

Fangbai Li,Liping Fang,Fengchang Wu,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.08.010

Abstract 51 PDF 11

Robust Metal–Organic Frameworks with High Industrial Applicability in Efficient Recovery C3H8 and C2H6 from Natural Gas Upgrading

Shikai Xian,Junjie Peng,Haardik Pandey,Timo Thonhauser,Hao Wang,Jing Li,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.07.017

Abstract 27 PDF 6

Interactions of Microplastics and Methane Seepage in the Deep-Sea Environment

Jing-Chun Feng,Zhifeng Yang,Wenliang Zhou,Xingwei Feng,Fuwen Wei,Bo Li,Chuanxin Ma,Si Zhang,Linlin Xia,Yanpeng Cai,Yi Wang,

Engineering   Pages - doi:10.1016/j.eng.2022.08.009

Abstract 53 PDF 16