Resource Type

Journal Article 469

Conference Videos 16

Year

2023 28

2022 39

2021 51

2020 37

2019 30

2018 14

2017 21

2016 21

2015 24

2014 25

2013 9

2012 30

2011 16

2010 26

2009 25

2008 25

2007 29

2006 3

2005 4

2004 4

open ︾

Keywords

COVID-19 13

traditional Chinese medicine 8

dynamic characteristics 6

diagnosis 5

SARS-CoV-2 4

combustion 4

combustion characteristics 4

Adsorption 3

China 3

Clinical trial 3

mechanism 3

2035 2

Additive manufacturing 2

Cancer 2

Clinical characteristics 2

Clinical trials 2

Coronavirus disease 2

Dissolved organic matter 2

Efficacy 2

open ︾

Search scope:

排序: Display mode:

Obesity-related glomerulopathy: pathogenesis, pathologic, clinical characteristics and treatment

Tianhua Xu, Zitong Sheng, Li Yao

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 3,   Pages 340-348 doi: 10.1007/s11684-017-0570-3

Abstract: A slow increase of subnephrotic proteinuria (<3.5 g/d) is the most common clinical manifestation of

Keywords: obesity-related glomerulopathy     pathogenesis     pathologic     clinical characteristics    

Hypertension in patients with CKD in China: clinical characteristics and management

Guangyan Cai, Xiangmei Chen

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 3,   Pages 307-309 doi: 10.1007/s11684-017-0578-8

Clinical characteristics and outcomes of biopsy-proven diabetic nephropathy

Li Zhuo, Nianrong Zhang, Guming Zou, Dapeng Chen, Wenge Li

Frontiers of Medicine 2017, Volume 11, Issue 3,   Pages 386-392 doi: 10.1007/s11684-017-0574-z

Abstract: However, whether the type of kidney damage can be reliably diagnosed using clinical data alone remainsIn this study, the clinical manifestations of 111 cases of biopsy-proven DN were described, and the clinicalIn conclusion, the clinical characteristics of DN vary, and renal biopsy is necessary to determine renal

Keywords: diabetic nephropathy     clinical characteristics     renal biopsy     outcomes    

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update

Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 2,   Pages 126-135 doi: 10.1007/s11684-020-0767-8

Abstract: promising antivirals, convalescent plasma transfusion, and tocilizumab needs to be investigated by ongoing clinical

Keywords: coronavirus disease 2019     epidemiology     pathology     radiology     clinical characteristics     treatment    

Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19

Wei Liu, Jing Wang, Wenbin Li, Zhaoxian Zhou, Siying Liu, Zhihui Rong

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 2,   Pages 193-198 doi: 10.1007/s11684-020-0772-y

Abstract: The aim of this study was to investigate the clinical characteristics of neonates born to SARS-CoV-2None of the neonates developed clinical, radiologic, hematologic, or biochemical evidence of COVID-19

Keywords: coronavirus disease 2019     severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus     maternal-infant infection     newborn    

Clinical manifestations and pathogen characteristics in children admitted for suspected COVID-19

Xiaofang Cai, Hanlan Jiang, Simin Zhang, Shengying Xia, Wenhui Du, Yaoling Ma, Tao Yu, Wenbin Li

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 776-785 doi: 10.1007/s11684-020-0820-7

Abstract: We retrospectively analyzed the clinical data of 97 children with probable COVID-19.

Keywords: coronavirus disease 2019     pediatrics     emergency     retrospective investigation     severe acute respiratory syndrome coronavirus 2    

Clinical characteristics of pulmonary hypertension in bronchiectasis

Lan Wang,Sen Jiang,Jingyun Shi,Sugang Gong,Qinhua Zhao,Rong Jiang,Ping Yuan,Bigyan Pudasaini,Jing He,Zhicheng Jing,Jinming Liu

Frontiers of Medicine 2016, Volume 10, Issue 3,   Pages 336-344 doi: 10.1007/s11684-016-0461-z

Abstract: However, hemodynamic characteristics and the efficacy of pulmonary arterial hypertension (PAH) therapiesPatient characteristics at baseline and during follow-up, as well as survival, were analyzed.Prospective clinical trials focusing on this patient population are warranted.

Keywords: bronchiectasis     hemodynamics     pulmonary hypertension    

Clinical characteristics and prognostic values of 1p32.3 deletion detected through fluorescence

Huanping Wang, Haitao Meng, Jinghan Wang, Yinjun Lou, Yile Zhou, Peipei Lin, Fenglin Li, Lin Liu, Huan Xu, Min Yang, Jie Jin

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 3,   Pages 327-334 doi: 10.1007/s11684-019-0712-x

Abstract: This study aimed to investigate the prevalence, clinical characteristics, and prognostic impact of 1p32.3

Keywords: 1p32.3 deletion     1q21 gain     prognosis     multiple myeloma     FISH     bortezomib     thalidomide    

Clinical characteristics and risk factors of COVID-19 patients with chronic hepatitis B: a multi-center

Frontiers of Medicine 2022, Volume 16, Issue 1,   Pages 111-125 doi: 10.1007/s11684-021-0854-5

Abstract: Demographic characteristics, laboratory examinations, disease severity, and clinical outcomes were comparedThe risk factors that we identified may be helpful for early clinical surveillance of critical progression

Keywords: COVID-19     chronic hepatitis B     liver injury     coagulation dysfunction    

Clinical features and the traditional Chinese medicine therapeutic characteristics of 293 COVID-19 inpatient

Zixin Shu, Yana Zhou, Kai Chang, Jifen Liu, Xiaojun Min, Qing Zhang, Jing Sun, Yajuan Xiong, Qunsheng Zou, Qiguang Zheng, Jinghui Ji, Josiah Poon, Baoyan Liu, Xuezhong Zhou, Xiaodong Li

Frontiers of Medicine 2020, Volume 14, Issue 6,   Pages 760-775 doi: 10.1007/s11684-020-0803-8

Abstract: We reported the clinical features and therapeutic characteristics of moderate COVID-19 cases in WuhanOther key clinical entities were also confirmed and normalized to obtain information on the diagnosis, clinical treatments, laboratory tests, and outcomes of the patients.By using EMR data, we described the clinical features and therapeutic characteristics of 293 COVID-19Clinical manifestations and treatments before admission and in the hospital were investigated.

Keywords: COVID-19     traditional Chinese medicine     clinical features    

Clinical characteristics in lymphangioleiomyomatosis-related pulmonary hypertension: an observation on

Xiuxiu Wu, Wenshuai Xu, Jun Wang, Xinlun Tian, Zhuang Tian, Kaifeng Xu

Frontiers of Medicine 2019, Volume 13, Issue 2,   Pages 259-266 doi: 10.1007/s11684-018-0634-z

Abstract: This study aimed to analyze the clinical characteristics of LAM with elevated pulmonary artery pressure

Keywords: lymphangioleiomyomatosis     pulmonary hypertension     pulmonary function     hypoxemia     sirolimus    

Clinical characteristics and risk factors for mortality in cancer patients with COVID-19

Junnan Liang, Guannan Jin, Tongtong Liu, Jingyuan Wen, Ganxun Li, Lin Chen, Wei Wang, Yuwei Wang, Wei Liao, Jia Song, Zeyang Ding, Xiao-ping Chen, Bixiang Zhang

Frontiers of Medicine 2021, Volume 15, Issue 2,   Pages 264-274 doi: 10.1007/s11684-021-0845-6

Abstract: The clinical characteristics of deceased cancer patients were compared with those of recovered cancer

Keywords: cancer     COVID-19     SARS-CoV-2     risk factor     mortality    

Clinical characteristics and prognostic factors of patients with mature T-cell lymphoid malignancies:

Wen Xue,Yan Sheng,Xiangqin Weng,Yongmei Zhu,Yan Zhao,Pengpeng Xu,Xiaochun Fei,Xiaoyan Chen,Li Wang,Weili Zhao

Frontiers of Medicine 2015, Volume 9, Issue 4,   Pages 468-477 doi: 10.1007/s11684-015-0419-6

Abstract: In this study, clinical characteristics and prognostic factors were analyzed in 225 patients with matureWith similar pathological characteristics, T/NKCL patients with BM infiltration showed significantlyIn conclusion, clinical characteristics may be useful in more effectively stratifying patients with mature

Keywords: mature T-cell lymphoid malignancies     clonal T-cell population     bone marrow infiltration     prognostic factors    

Clinical Characteristics and Outcomes of Type 2 Diabetes Patients Infected with SARS-CoV-2: A Retrospective Article

Yingyu Chen, Jiankun Chen, Xiao Gong, Xianglu Rong, Dewei Ye, Yinghua Jin, Zhongde Zhang, Jiqiang Li, Jiao Guo

Engineering 2020, Volume 6, Issue 10,   Pages 1170-1177 doi: 10.1016/j.eng.2020.05.017

Abstract: This clinical study aims to investigate the clinical features, radiographic and laboratory tests, complications, treatments, and clinical outcomes in COVID-19 patients with or without diabetes.Information from the medical record, including clinical features, radiographic and laboratory tests,complications, treatments, and clinical outcomes, were extracted for the analysis. 96 (46.2%) patientsIncreased clinical vigilance is warranted for COVID-19 patients with diabetes and other metabolic diseases

Keywords: COVID-19     Coronavirus disease     Diabetes     Clinical characteristics     Comorbidities    

To analysis the clinical characteristics of incomplete abortion and fertility after repeat curettage

Luo Lanrong,Li Jian

Strategic Study of CAE 2015, Volume 17, Issue 6,   Pages 70-76

Abstract:

Objective:To analysis the clinical characteristics and high risk factors of incomplete abortion.Result:The main clinical manifestations of incomplete abortion are abnormal vaginal bleeding in 42 casesConclusion:The main clinical performance of incomplete abortion is abnormal vaginal bleeding after operation

Keywords: incomplete abortion     complication     intrauterine adhesion     fertility     contraception    

Title Author Date Type Operation

Obesity-related glomerulopathy: pathogenesis, pathologic, clinical characteristics and treatment

Tianhua Xu, Zitong Sheng, Li Yao

Journal Article

Hypertension in patients with CKD in China: clinical characteristics and management

Guangyan Cai, Xiangmei Chen

Journal Article

Clinical characteristics and outcomes of biopsy-proven diabetic nephropathy

Li Zhuo, Nianrong Zhang, Guming Zou, Dapeng Chen, Wenge Li

Journal Article

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update

Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu

Journal Article

Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19

Wei Liu, Jing Wang, Wenbin Li, Zhaoxian Zhou, Siying Liu, Zhihui Rong

Journal Article

Clinical manifestations and pathogen characteristics in children admitted for suspected COVID-19

Xiaofang Cai, Hanlan Jiang, Simin Zhang, Shengying Xia, Wenhui Du, Yaoling Ma, Tao Yu, Wenbin Li

Journal Article

Clinical characteristics of pulmonary hypertension in bronchiectasis

Lan Wang,Sen Jiang,Jingyun Shi,Sugang Gong,Qinhua Zhao,Rong Jiang,Ping Yuan,Bigyan Pudasaini,Jing He,Zhicheng Jing,Jinming Liu

Journal Article

Clinical characteristics and prognostic values of 1p32.3 deletion detected through fluorescence

Huanping Wang, Haitao Meng, Jinghan Wang, Yinjun Lou, Yile Zhou, Peipei Lin, Fenglin Li, Lin Liu, Huan Xu, Min Yang, Jie Jin

Journal Article

Clinical characteristics and risk factors of COVID-19 patients with chronic hepatitis B: a multi-center

Journal Article

Clinical features and the traditional Chinese medicine therapeutic characteristics of 293 COVID-19 inpatient

Zixin Shu, Yana Zhou, Kai Chang, Jifen Liu, Xiaojun Min, Qing Zhang, Jing Sun, Yajuan Xiong, Qunsheng Zou, Qiguang Zheng, Jinghui Ji, Josiah Poon, Baoyan Liu, Xuezhong Zhou, Xiaodong Li

Journal Article

Clinical characteristics in lymphangioleiomyomatosis-related pulmonary hypertension: an observation on

Xiuxiu Wu, Wenshuai Xu, Jun Wang, Xinlun Tian, Zhuang Tian, Kaifeng Xu

Journal Article

Clinical characteristics and risk factors for mortality in cancer patients with COVID-19

Junnan Liang, Guannan Jin, Tongtong Liu, Jingyuan Wen, Ganxun Li, Lin Chen, Wei Wang, Yuwei Wang, Wei Liao, Jia Song, Zeyang Ding, Xiao-ping Chen, Bixiang Zhang

Journal Article

Clinical characteristics and prognostic factors of patients with mature T-cell lymphoid malignancies:

Wen Xue,Yan Sheng,Xiangqin Weng,Yongmei Zhu,Yan Zhao,Pengpeng Xu,Xiaochun Fei,Xiaoyan Chen,Li Wang,Weili Zhao

Journal Article

Clinical Characteristics and Outcomes of Type 2 Diabetes Patients Infected with SARS-CoV-2: A Retrospective

Yingyu Chen, Jiankun Chen, Xiao Gong, Xianglu Rong, Dewei Ye, Yinghua Jin, Zhongde Zhang, Jiqiang Li, Jiao Guo

Journal Article

To analysis the clinical characteristics of incomplete abortion and fertility after repeat curettage

Luo Lanrong,Li Jian

Journal Article